© Suomen Seutuverkot Ry
Pääsivu
Yleistä
Säännöt
Hallinto
Liittyminen
Jäsenistö
Toiminta
Arkisto
Linkit
Yhteystiedot
Kirjautuminen

Yleistä Suomen seutuverkot Ry:stä:

Suomen seutuverkot ry perustettiin 26. 9. 2001 edistämään Suomeen laajakaistaisten yhteyksien rakentumista. Yhdistys on riippumaton ja voittoa tavoittelematon. Yhdistyksen tehtävänä on edistää seutukuntien tasavertaista tietoyhteiskuntakehitystä. Yhdistys pitää yhteyksiä viranomaisiin ja edistää eri alueilla seutuverkkojen kehittymistä. Samoin yhdistyksen tarkoituksena on edistää oman alansa tutkimus- ja kehittämishankkeita yritysten ja tutkimusta harjoittavien koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Tärkeänä tehtävänä yhdistyksellä on seurata alan kehitystä sekä järjestää
koulutusta ja tiedottaa.

Yhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoitti 20 yhteisöä ja yritystä eri puolilta Suomea, ja sitä voitaneen luonnehtia huomattavaksi edistysaskeleeksi suomalaisen tietoyhteiskunnan kehityksessä.

© Suomen Seutuverkot Ry