Tiedote: Laajakaistarakentamiseen tukea haja-asutusalueille – lakimuutos käsittelyssä eduskunnassa tällä viikolla

Julkaistu: 5.6.2017

Hallitus esittää eduskunnalle laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueilla koskevan lainsäädännön muuttamista. Suomen Seutuverkot ry pitää lakimuutosta tarpeellisena. Paikalliset seutuverkkohankkeet turvaavat tasa-arvoisen tietoyhteiskuntakehityksen kaikkialla Suomessa.

Laajakaistarakentamisen lakimuutoksella pyritään edistämään tuettujen laajakaistaverkkojen rakentamista haja-asutusalueilla. Julkisen tuen osuutta hankkeen kokonaiskustannuksissa lisätään. Lakimuutokset käsitellään eduskunnassa tällä viikolla.

– Olemme tyytyväisiä siitä, että laajakaistarakentamisen laki etenee viimein. Suomen Seutuverkot ry on tässä asiassa tehnyt vahvaa ja määrätietoista edunvalvontatyötä seutuverkkojen puolesta. Lausuimme kuudentoista seutuverkon voimin tästä voimakkaasti viime vuoden lopulla. Käytimme useamman puheenvuoron asiasta myös ministeriöiden ja virastojen tilaisuuksissa sekä viestintävaliokunnassa, summaa esityksen etenemistä Suomen Seutuverkot ry:n puheenjohtaja Jarno Laitinen.

Lakiesityksessä tukikelpoisen alueen etäisyyttä vakituisesta asuin- tai sijaintipaikasta lasketaan nykyisestä kahdesta kilometristä sataan metriin sekä väestötiheysrajoituksesta luovutaan. Nyt myös ensimmäistä kertaa helpotuksia saadaan vanhoille jo kilpailutetuille hankkeille. Näiden tuki-intensiteettiä korotetaan ja hankkeiden toteuttamista edistetään mahdollisuudella hakea maksatus 50 prosenttiin osuuteen tuesta.

– Paikalliset seutuverkkohankkeet ovat tietoyhteiskuntakehityksen tukipilari. Lakiesityksessä hankkeille taataan paremmat lähtökohdat. Uusien hankkeiden tilaajayhteyksien tukikelpoisuus nousee. Vanhoille hankkeille tuki-intensiteetin korotus 90 prosenttiin mahdollistaa 100% julkisen tuen takauksen. Nämä ovat elintärkeitä tekijöitä pienille seutuverkkohankkeille ja nyt ensimmäistä kertaa saamme pienennettyä lain eri versioiden synnyttämää eriarvoisuutta seutuverkkohankkeiden välillä, korostaa Laitinen.

Lakimuutoksen käsittelyssä on tuotu esiin myös langattomien verkkojen hyödyntämismahdollisuudet verkkoyhteyksien takaamiseksi. Valiokunnassa painotetaan, että sekä langattomien että kiinteiden verkkojen rakentamiselle on olemassa selvä tarve tulevaisuudessakin.

Lisätietoja:

Jarno Laitinen
puheenjohtaja
Suomen Seutuverkot ry  

puheenjohtaja@seutuverkot.fi 
+358 20 775 0881