Viestintäviraston määräykset ja ohjeet

Rakennuttajalla on selvät vaatimukset (työohjeet) työn laadulle ja että laatua myös seurataan työn aikana ja dokumentoinnin yhteydessä.

Laajakaista-hanke-sivut
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/laajakaista2015.html
Tämän sivun alla vasemmassa navigaatiossa on lisää tietoa laajakaista-asioista.

Määräys 28 viestintäverkkojen ja -palveluiden yhteentoimivuudesta
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/laitmaarayksetpaatokset/maaraykset/maarays28viestintaverkkojenja-palveluidenyhteentoimivuudesta.html

Määräys 43 viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta:
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/laitmaarayksetpaatokset/maaraykset/maarays43viestintaverkonsahkoisestasuojaamisesta.html

Määräys 54 viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/laitmaarayksetpaatokset/maaraykset/maarays54viestintaverkkojenja-palvelujenvarmistamisesta.html

Määräys 58 viestintäverkkojen ja -palvelujen laadusta ja yleispalvelusta
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/laitmaarayksetpaatokset/maaraykset/maarays58viestintaverkkojenja-palvelujenlaadustajayleispalvelusta.html

Määräys 65 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/laitmaarayksetpaatokset/maaraykset/maarays65kiinteistonsisaverkoistajateleurakoinnista.html

Määräys 66 teletoiminnan häiriötilanteista
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/laitmaarayksetpaatokset/maaraykset/maarays66teletoiminnanhairiotilanteista.html

Suositus optisista liityntäverkoista
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/ohjeetjajulkaisut/ohjeidentulkintojensuositustenjaselvitystenasiakirjat/optisetliityntaverkot.html

Suositus kiinteistön teletilojen lukituksesta
https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/ohjeetjajulkaisut/ohjeidentulkintojensuositustenjaselvitystenasiakirjat/kiinteistonteletilojenlukitus.html