Ilmoittautuminen syyskokoukseen 2016

Tervetuloa Suomen Seutuverkot ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen Tampereelle hotelli Ilvekseen perjantaina 9.12.2016 klo 19.00–20.15.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.

Asialista

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
  6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ilmoittautumislomake