Suomen Seutuverkot Ry:n sääntömääräinen syyskokous 2015

Aika: 4.12.2015, 19.00
Paikka: Tampere, hotelli Ilves. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautumiset sihteeri@seutuverkot.fi 27.11.2015 mennessä.

Jarno Laitinen
Puheenjohtaja
Suomen Seutuverkot ry - Finlands Regionnät rf - Finnish Regional Networks Association
tel.: 020 775 0881
puheenjohtaja@seutuverkot.fi
http://www.seutuverkot.fi/

Asialista

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
  5. Hallitus esittää syyskokoukselle Suomen Seutuverkot Ry:n sääntömuutoksia (ehdotukset kirjattu alla).
  6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

Ehdotukset sääntömuutoksille

6§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta varsinaista jäsentä sekä neljä (4) kannattavista jäsenistä valittua varajäsentä.

Ehdotus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kuusi (6) ja enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä sekä enintään viisi (5) kannattavista jäsenistä valittua varajäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen varsinaisista jäsenistä.

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Ehdotus
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

Ehdotus
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti.