Suomen Seutuverkko ry:n syyskokous 2016

Tervetuloa Suomen Seutuverkot ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen Tampereelle hotelli Ilvekseen perjantaina 9.12.2016 klo 19.00–20.15.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat.

Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Huomio!
Suomen Seutuverkot ry:n varsinaiset jäsenet:
Syyskokouksessa valitaan Suomen Seutuverkot ry:n puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet (pj ja enintään 9 jäsentä).

Jos innostut hallitustyöstä tai tiedät innokkaita ehdokkaita, kerro se meille. Lähetä ehdotuksesi perjantaihin 2.12. mennessä osoitteeseen: puheenjohtaja@seutuverkot.fi.

Istuva hallitus valmistelee ehdotuksen kokoukseen, ja kokoonpanosta tarvittaessa äänestetään.

Suomen Seutuverkot ry:n kannattajajäsenet:
Viime vuoden muutettujen sääntöjen mukaan hallitukseen nimetään enintään viisi kannattavista jäsenistä valittua edustajaa. Edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Pyydämme myös ehdotuksia edustajiksi yllä mainittuun perjantaihin 2.12. mennessä. Normaali käytäntönä on ollut, että tasapuolisuuden nimissä edustajistoa kierrätetään vuosittain.

Korostamme, että hallitus on vahvasti operatiivinen eli aktiivista osallistumista edellytetään hallitukselta ja edustajistolta. Näin varmistamme, että toiminnan hyötyarvo jäsenistölle kasvaa ja kehittyy. Kiitämme kaikkia aktiivitoimijoita tästä vuodesta.

Ilmoittaudu kokoukseen viimeistään keskiviikkoon 7.12. mennessä. Tervetuloa!

Ilmoittautuminen