Elina Hiltunen: ”Pian puhumme kaiken internetistä”

Julkaistu: 18.04.2018

Tulevaisuudentutkija Elina Hiltunen näkee teknologian mullistuksen monet kasvot. Seutuverkoille Hiltusen tulevaisuusvisio tietää töitä.

Megatrendit, kuten kaupungistuminen, tekoäly ja robotisaatio ovat teemoja, jotka tulevat vaikuttamaan toimijoihin kaikilla aloilla. Tulevaisuus on ja pysyy verkossa.

– Puhumme nyt IoT:sta, asioiden internetistä. Pian puhumme kaiken internetistä – Internet of Everything. Ihmiset, eläimet, esineet, kaikki on pian kytketty verkkoon, Hiltunen näkee. 

Tekoälyn moraali mietityttää

Tekoäly ja robotiikka eivät ole vain tulevaisuuden kuva – ne ovat jo todellisuutta. Niiden vaikutus tulevaisuudessa on alati kasvava, emmekä vielä osaa ennustaa, millaisia todelliset vaikutukset arjessa tulevat olemaan. Haasteita on, sitä Hiltunen ei kiistä.

– Tekoälyn polttoaine on big data. Mistä dataa kerätään, kuka niitä kerää ja käyttää, kuka tiedot omistaa? Nämä ovat isoja kysymyksiä, joista olemme nyt nähneet ensimmäisiä esimerkkejä myös julkisuudessa, pohtii Hiltunen.

Tärkeiksi asioiksi Hiltunen nostaa eettiset kysymykset. Mitä enemmän tekoäly ryhtyy tekemään päätöksiä, sitä tarkemmin tulee miettiä, mitkä ovat moraaliset käsitykset päätösten takana.

Laajaa keskustelua tarvitaan

Hiltunen haluaa nostaa esiin myös tekoälyn ympärillä käytävän keskustelun. Yhteiskuntamme pyrkii varautumaan ja pysymään mukana teknologian mullistuksissa, mutta keskustelu tuntuu jäävän yksipuoliseksi.

– Olemme yhteiskunnan kannalta suurten kysymysten äärellä. Vaarallista on, jos äänessä ovat vain tietynlaiset ihmiset. Kehittyvä teknologia tulee muuttamaan kaikkien elämän, joten yhteiskunnalliseen keskusteluun tulisi osallistaa kaikkien sukupuolten, sukupolvien ja kulttuurien edustajia, huolestuu Hiltunen.

– Siinä vaiheessa, kun ihminen on liitettynä verkkoon, ei voida enää puhua asioiden internetistä, vaan kaiken internetistä. On tärkeää puhua myös inhimillisestä puolesta. Siitä, miten ihminen reagoi näihin mullistuksiin, Hiltunen muistuttaa.

Ennakoi ja varaudu

Jokaisen toimijan tulee miettiä, millaiset vaikutukset muutoksilla on liiketoimintaan. Tärkeää on miettiä skenaarioita – pohtia, testata ja varautua.

– Esimerkiksi kulutuskäyttäytymisen muutos on iso kysymysmerkki. Ihmisten asenteet voivat muuttua nopeastikin ja siihen pitää varautua. Muutokset eivät ole vain uhkia, vaan myös mahdollisuuksia. Pitää varautua siihen, ettei tulevaisuus ole sitä, mitä toivomme tai mitä oletamme, summaa Hiltunen

Elina Hiltunen virittää seutuverkkoväen tulevaisuustaajuudelle Kevätseminaarissa 24. huhtikuuta 2018.