Uusi hallitusohjelma mahdollistaa laajakaistainfran laajenemisen

Maan hallitus on vaihtunut ja kesän kynnyksellä jännitettiin hallitusohjelmatyön kirjauksia koskien maan kattavaa tietoliikenneinfraa. Muutama jäsenyrityksemme edustaja pääsi lyhyesti kertomaan näkemyksiään suoraan itse hallitusneuvotteluihin. Suomen Seutuverkot ry:n edustajat laativat oman esityksensä valtakunnallisen valokuiturakentamisen jatkoa tukemaan. Hyvin pienellä panoksella pääsimme vaikuttamaan, mutta mielestämme saimme tuotua ajatuksiamme sopivasti esiin. Erityiskiitos Puhakaisen Tuomolle.

 Hallitusohjelma sisältää hyviä tavoitteita elinvoimaisesta ja sosiaalisesti vahvasta Suomesta, joka rakentuu metropolialueen, kasvavien kaupunkiseutujen ja MAASEUDUN yhteisestä menestyksestä. Elinvoimaa on vaalittava koko Suomessa. Tavoitteena on edistää uuden teknologian hyödyntämistä tehokkaasti elämisen, työskentelyn ja yrittämisen mahdollistamiseksi paikasta riippumatta.

Hallitusohjelmassa yhdeksi keinoksi määritellään: ”Rakennetaan digitalisaation edistämisen ohjelma, jonka myötä julkiset palvelut on oltava kansalaisten ja yritysten digitaalisesti saatavilla vuoteen 2023 mennessä. ”

Todetaan myös: ”Haasteena on nopeiden viestintäyhteyksien saatavuus. Verkkojen nykyinen kapasiteetti ei tue riittävästi asiakastarpeita, digitaalisia palveluita ja automaatiota. Verkot ovat alusta yhteiskunnan palveluille, ja niiden tulee olla palvelutarvetta vastaavassa kunnossa koko maassa.” 

Tavoitteeksi ja keinoiksi valokuidun rakentamisen osalta määritellään: 

 • Rakennetaan kattavaa valokuituverkkoa koko maahan ja nostetaan tiedonsiirtonopeutta yleispalveluvelvoitteena. 
 • Edistetään digitaalisen infrastruktuurin strategian toteutumista.
 • Toteutetaan EU:n ja LVM:n digi-infrastrategian (2018) asettama tavoite vuodelle 2025. 
 • Tavoitteen mukaan jokaisella tulee olla mahdollisuus nopeaan laajakaistaan.
 • Yleispalveluvelvoitteen tasoa nostetaan. 
 • Teleoperaattorien tulee esittää suunnitelmansa laajakaistaverkon rakentamiseksi tavoitetilaan.
 • Laajakaistan investointivelkaa puretaan jatkamalla laajakaistaohjelmaa. 
 • Luodaan paremmin ohjattu laajakaistatukilaki, joka ottaa huomioon myös taajamien ongelmat. Ohjelma suunnataan alueille, joille kaupallista laajakaistaa ei ole tulossa ennen vuotta 2025.
 • Hallitus saattaa Laajakaista kaikille -hankkeen sitoumukset päätökseen.
 • Infran yhteisrakentamista ja kustannustehokkuutta edistetään velvoittamalla sähköverk- koyhtiöt ja teleoperaattorit jakamaan tulossa olevat hankkeensa yhteisrakentamisportaa- lissa siten, että eri toimijat pääsevät mukaan ja vältetään päällekkäinen maankaivuutyö.
 • Edistetään kiinteän ja langattoman laajakaistaverkon rakentamista tasapainoisesti.
 • Edistetään uusien kaapelointiteknologioiden (esimerkiksi mikrosahaus) käyttöönottoa.

Ohjelmassa todetaan myös: ”Valokuituverkon rakentaminen toteutetaan ensisijaisesti markkinaehtoisesti, toissijaisesti valtion, kuntien ja EU-rahoituksen kautta.”

Hallitusohjelma sisältää siis merkittävästi kirjauksia, jotka tukevat tavoitettamme edistää valokuiturakentamista koko Suomessa. Toki siellä on myös uhkia ja ehkä uusia velvoitteitakin. Meidän tulee nyt seurata tiiviisti, miten kirjauksia aletaan toteuttaa ja edistää toteutuvaa kehitystä sekä valvoa myös omia etujamme. Ryhdytään toimeen ja pidetään huolta siitä, että Suomi nousee myös valokuiturakentamisen kärkimaiden joukkoon.

 

Päivitetty 19.6.2019