Yhdistys

Suomen seutuverkot ry perustettiin 26.9.2001 edistämään Suomeen laajakaistaisten yhteyksien rakentumista. Yhdistys on riippumaton ja voittoa tavoittelematon. Yhdistyksen tehtävänä on edistää seutukuntien tasavertaista tietoyhteiskuntakehitystä. Yhdistys pitää yhteyksiä viranomaisiin ja edistää eri alueilla seutuverkkojen kehittymistä. Samoin yhdistyksen tarkoituksena on edistää oman alansa tutkimus- ja kehittämishankkeita yritysten ja tutkimusta harjoittavien koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Tärkeänä tehtävänä yhdistyksellä on seurata alan kehitystä sekä järjestää koulutusta ja tiedottaa.

Yhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoitti 20 yhteisöä ja yritystä eri puolilta Suomea, ja sitä voitaneen luonnehtia huomattavaksi edistysaskeleeksi suomalaisen tietoyhteiskunnan kehityksessä.

 

 

Yhdistyksen syyskokouksessa 14.12.2018 valittu vuoden 2019 hallituksen kokoonpano:

Aatu Samppala (pj), Sunet Oy
Eija Nuotio, Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy
Jussi Rantamo, Tähtikuitu Oy
Marianne Mäntylehto, Kairan Kuitu
Torsti Ruokoski, PSSV Oy
Ville Hietala, Osuuskunta Keskikaista
Tuomo Puhakainen, Saimaan Kuitu Oy
Jarmo Ruohola, Tervolan Palveluverkot
Mari Mikkonen, Utakuitu
Pauli Pullinen, Kuitu 16