Yhdistys

Suomen seutuverkot ry perustettiin 26.9.2001 edistämään Suomeen laajakaistaisten yhteyksien rakentumista. Yhdistys on riippumaton ja voittoa tavoittelematon. Yhdistyksen tehtävänä on edistää seutukuntien tasavertaista tietoyhteiskuntakehitystä. Yhdistys pitää yhteyksiä viranomaisiin ja edistää eri alueilla seutuverkkojen kehittymistä. Samoin yhdistyksen tarkoituksena on edistää oman alansa tutkimus- ja kehittämishankkeita yritysten ja tutkimusta harjoittavien koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. Tärkeänä tehtävänä yhdistyksellä on seurata alan kehitystä sekä järjestää koulutusta ja tiedottaa.

Yhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoitti 20 yhteisöä ja yritystä eri puolilta Suomea, ja sitä voitaneen luonnehtia huomattavaksi edistysaskeleeksi suomalaisen tietoyhteiskunnan kehityksessä.

Hallitus 2018

Varsinaiset jäsenet
Aatu Samppala – puheenjohtaja (Sunet / Suupohjan Seutuverkko Oy)
Eija Nuotio – sihteeri/rahasto (Suupohjan Seutupalvelukeskus Oy)
Jussi Rantamo (Tähtikuitu Oy)
Ville Hietala (Keskikaista OSK)
Harri Pinola (Pälkäneen Valokuitu Oy)
Merja Louet (Siikaverkko OSK)
Torsti Ruokoski (Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy)
Tuomo Puhakainen (Saimaan Kuitu Oy)
Marianne Mäntylehto (Kairan Kuitu Oy)

Kannatajajäsenedustajat
Timo Hopponen (FNE-Finland Oy)
Sakari Tervo (Relacom Finland Oy)
Jari Kleemola (Nestor Cables Oy)
Reima Mäkinen (Inteno Netmedia Oy)
Tuomas Paijola (Rexel Finland Oy)